Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Ortopedija.lt internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, Klientui teikiant užsakymą internetinėje Ortopedija.lt Parduotuvėje.
1.2 Ortopedija.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3 Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Ortopedija.lt, kol jis nepatvirtina, jog yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis turi neteikti užsakymo elektroniniu būdu Ortopedija.lt.
1.4 Ortopedija.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkėjo asmens duomenys
2.1 Užsakydamas prekes iš Ortopedija.lt Parduotuvės, Klientas atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2 Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.1 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3 Ortopedija.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Ortopedija.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Ortopedija.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.4 Klientas, užsakydamas prekes Ortopedija.lt Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Ortopedija.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Ortopedija.lt atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
Baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie jo duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Ortopedija.lt neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
2.5 Klientas, pateikdamas savo asmens duomenis Ortopedija.lt Parduotuvėje, sutinka nurodytu elektroninio pašto adresu gauti informacinius pranešimus iš Ortopedija.lt parduotuvės. Ortopedija.lt parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

Su AB „Ortopedijos technika“ privatumo politika susipažinti galite čia.

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
3.1 Klientas, apsilankęs Ortopedija.lt Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.2 Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti (žr. 2.1 punktą): savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas prekes.
3.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, Klientas gali ir po užsakymo pateikimo. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Ortopedija.lt Parduotuvės Taisyklėmis.
3.4 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Ortopedija.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Ortopedija.lt. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir Ortopedija.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Ortopedija.lt gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes arba pati Ortopedija.lt patvirtina pirkėjui prekės rezervaciją el. paštu, jei už prekę bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo vietoje – viename iš AB „Ortopedijos technika“ fizinių parduotuvių.
3.5 Pranešimo Ortopedija.lt apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Ortopedija.lt vykdymo pradžios momentu.

4. Garantiniai įsipareigojimai
4.1 Ortopedija.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu 8 37 312673, o Ortopedija.lt įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Ortopedija.lt ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Ortopedija.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus, o jų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
4.2 Ortopedija.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
4.2.1 Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Ortopedija.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
4.2.2 Ortopedija.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
4.2.3 Ortopedija.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.
4.2.4 Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Ortopedija.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
4.2.5 Prekės pristatomos supakuotos pagal jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

5. Apmokėjimo tvarka ir terminai
5.1 Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės kaina nurodoma be pristatymo mokesčio. Pristatymo mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo (žr. p. 7.3)
5.2 Už užsakytas prekes galima atsiskaityti keliais būdais:

 • Elektroninės bankininkystės sistema ,,Paysera“;
 • Grynaisiais, atsiimant prekes fizinėse Ortopedija.lt parduotuvėse;
 • Grynaisiais kurjeriui, prekių pristatymo metu (paslaugos kaina 1,5 Eur).

5.3 Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Ortopedija.lt gavus apmokėjimą už prekes.

6. Prekių grąžinimas
6.1 Ortopedija.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės matomos internetiniame puslapyje savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
6.2 Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
6.3 Prekės grąžinamos ir/arba keičiamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
6.4 Internetu įsigytas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 7 darbo dienas nuo prekių gavimo ( t.y. pasirašymo prekių gavimo dokumente). Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.
6.5 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės:
6.5.1 nebuvo naudojamos. Prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta.
6.5.2 nepažeistos prekių vartojamosios savybės. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos (prekė turi likti su visomis etiketėmis)
6.5.3 jei prekė susideda iš kelių dalių, grąžinant turi būti išlaikytas pirminis komplektiškumas.
6.6 Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.
6.7 Grąžindamas prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti Ortopedija.lt prekių įsigijimo dokumentus: PVM sąskaitą faktūrą / pirkimo čekį.
6.8 Daiktų grąžinamas atliekamas užpildžius nustatytą formą, dėl jos gavimo kreiptis komercija@ortopedija.lt
6.9 Klientui grąžinama sumokėta suma, neįskaičiuojant kainos už pristatymą.
6.10 Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių 6.5 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir Ortopedija.lt pirktų ir grąžinamų prekių gavimo.
6.11 Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos. Šios sąlygos skelbiamos kiekvienos akcijos metu.

7. Prekių pristatymas
7.1 Ortopedija.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo iš banko apie Kliento atliktą mokėjimo pavedimą gavimo. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Ortopedija.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminą.
7.2 Klientas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakydamas prekes nurodo asmenį, kuris jas priims (komentarų laukelyje).
7.3 Prekės, užsakytos Ortopedija.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos Lietuvoje:

 • Paštu siunčiama siunta:
  Kaina: pristatymas kainuoja 2,3 Eur.
  Trukmė: 2-5 d.d. po apmokėjimo gavimo. Šventiniu laikotarpiu ar į kaimo vietoves siuntimas gali trukti iki 7 d.d.
  Vieta: siunta pristatoma į artimiausią pašto skyrių*. Klientas nurodytu adresu gauna pranešimą apie atkeliavusią siuntą. Su šiuo pranešimu bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu siuntinį galima atsiimti pašto skyriuje.
  *Siuntos pristatymui į Kuršių Neriją taikomas papildomas mokestis
 • LP Express paštomate pristatoma siunta:
  Kaina: pristatymas kainuoja 2,39 Eur (jei siunta didesnė nei 610mm x 80mm x 350mm, pristatymo kaina derinama individualiai).
  Trukmė: 1-2 d.d. po apmokėjimo gavimo.
  Vieta: Pristatoma į vieną iš pasirinktų terminalų.
  LP Espress siuntų savitarnos terminalai veikia 24 valandas per parą, kiekvieną dieną, net ir švenčių dienomis. Tad siuntos gali būti paimamos visą parą.
  Siuntos atsiėmimas yra itin paprastas. Užtenka įvesti SMS pranešimu į mobilųjį telefoną arba ir į el. paštą gautus dvejus PIN kodus.
 • Kurjeriu per DPD:
  Kaina: pristatymas per kurjerį kainuoja 4 Eur, išskyrus Kuršių Neriją (pristatymas derinamas su klientu individualiai) ir 5,5 Eur jei pasirenkama atsiskaityti kurjeriui grynais pinigais už prekes.
  Trukmė: jei užsakymas apmokamas iki 14 val., prekės pristatomos jau kitą darbo dieną. Apie numatomą siuntos pristatymo laiką DPD kurjeris informuos klientą SMS žinute.
  Vieta: Pristatoma tiesiai klientui nurodytu adresu darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.
  Pasirinkus pristatymą per DPD, prekės pristatomos Klientui nurodytu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti DPD kliento aptarnavimo skyriui tel. nr.: 8-5 2106777, arba el. paštu: komercija@ortopedija.lt arba telefonu (8-37) 312673, (8-37) 313351.
 • Pickup siuntų taškuose:
  Kaina: pristatymas į pasirinktą atsiėmimo vietą kainuoja 2,10 Eur.
  Trukmė: 2-3 d.d. po apmokėjimo gavimo.
  Vieta: Pristatoma į vieną iš pasirinktų taškų.
 • Atsiėmimo vietose – mūsų filialų parduotuvėse:
  Kaina: užsakymas pristatomas nemokamai.
  Trukmė:jei prekės nėra vietoje, užsakymo pristatymas gali užtrukti iki 5 d.d. Apie pristatymo trukmę klientas informuojamas el. paštu.
  Vieta: užsakymas atsiimamas fizinėse parduotuvėse:

  • Vilniuje adresu L.Asanavičiūtės g. 27A (įėjimas iš Laisvės pr. pusės)
  • Kaune adresu Savanorių pr. 284
  • Klaipėdoje adresu Mažvydo al. 8
  • Šiauliuose adresu Vilniaus g. 25 arba PC Akropolis, Aido g. 8
  • Panevėžyje adresu Smėlynės g. 2-2 arba PC Babilonas, Klaipėdos g. 143A
  • Ukmergėje adresu Vytauto g. 105

Užsakymus, kurių suma siekia 60 eurų, pristatome NEMOKAMAI.

7.4 Prekei esant nestandartinio dydžio ar labai didelio svorio, jei prekes reikia siųsti į Kuršių Neriją ar į užsienį arba jei reikia ypatingai greitai gauti siuntą, pristatymo sąlygas su Klientu deriname individualiai.
7.5 Atsiimant prekę, prašome patikrinti pakuotę, ar ji nėra pažeista (šlapia, sudraskyta, perplėšta ar kitaip išoriškai pažeista). Jei pakuotė pažeista, gavėjas privalo tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente. Pasirašius šiame dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir AB „Ortopedijos technika“ neprisiima atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas ir prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
7.6 Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas (žr. 7.2 punktą). Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui / kurjeriui / pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). To nepadarius, prekės grąžinamos Ortopedija.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Ortopedija.lt visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Ortopedija.lt vyksta valstybine kalba.
8.2 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt
Elektroninis ginčų sprendimas.
8.3 Įsigydami “Ortopedijos technika” produktus e.parduotuvėje www.ortopedija.lt sutinkate, kad jūsų duomenys gali būti naudojami įmonės rinkodaros tikslais. Įmonė įsipareigoje šiuos duomenis saugoti ir neperduoti jų tretiesiems asmenims.