ES projektai

Patirtis iš dalies ES lėšomis finansuojamuose projektuose.

Per ilgametę veiklą, siekiant tobulinti gaminius bei sveikatos priežiūros paslaugas, AB „Ortopedijos technika“ įgyvendino/įgyvendina daug projektų. Įmonės patirtis projektuose pateikta lentelėje.

AB „Ortopedijos technika“ gaminių pardavimų plėtra naujose Europos ir Azijos rinkose

2014 03 29 – 2015 05 25

Siekiant užtikrinti platesnį ir efektyvesnį savo produkcijos pateikimą kitų šalių rinkose, įmonė nusprendė įgyvendinti nuoseklią ilgalaikę savo produkcijos eksporto Europos ir Azijos rinkose rinkodaros programą. Projekto metu dalyvauta 4 stambiausiose tarptautinėse parodose: 2014 m. pavasarį dalyvauta parodoje Kinijoje, gegužės mėn. – „OT World‘2014“, gruodį – nebe pirmą kartą didžiausioje specializuotoje tarptautinėje parodoje Rusijoje – „ZDRAVOOHRANENIE‘ 2014“, o 2015 m. birželio mėn. dalyvavome Lione (Prancūzija) vykusioje tarptautinėje parodoje – kongrese „ISPO World Congress 2015“ ir tokiu būdu užmezgėme tiesioginius ryšius su įmonės produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais pagerino užsienio pirkėjų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarė galimybę greičiau ir efektyviau pristatyti naujai kuriamus produktus užsienio vartotojams.

AB „Ortopedijos technika“ kompleksinis konkurencingumo didinimas

2013 03 18 – 2015 08 31

Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę Procesas LT.

Projekto tikslas – pertvarkyti gamybos ir pardavimų bei valdymo organizavimo procesus.

Tai leido padidinti darbo našumą bei darbo vietų efektyvumą.

Darbo vietų efektyvumui gerinti nukreiptos LEAN metodikos, panaudojant Apribojimų teorijos įrankius.

Projekto metu atlikta: įmonės veiklos procesų ir jų planavimo auditas, kurio metu apibrėžtas siektinas rezultatas (projekto tikslai), nustatyti reikalingi pakeitimai ir sudarytas detalus pokyčių diegimo planas; pagal audito metu parengtą planą įdiegti nauji įmonės procesų valdymo metodai; atlikta priežiūra stabilizavimo etape, užtikrinamas pastovaus tobulėjimo procesas, kad įdiegti procesų pokyčiai taptų standartinėmis procedūromis ir sėkmingai funkcionuotų, pasibaigus projektui. Įmonės darbuotojai supažindinti ir apmokyti dirbti, taikant šiuos metodus.

Projekto metu įdiegti šiuolaikiniai vadybos metodai įgalina visų lygių darbuotojus suvokti savo indėlį, užtikrinant kokybę ir vaidmenį įmonėje, nes aiškiai apibrėžiama kiekvieno darbuotojo atsakomybė.

AB "Ortopedijos technika" medicininių gaminių pardavimų plėtra Rytų rinkose

2012 07 02 – 2014 02 02

AB „Ortopedijos technika“ gaminamų produktų poreikis Lietuvoje yra ribotas, tolesnis įmonės pardavimų augimas galimas tik užsienio rinkose. Siekiant užtikrinti platesnį ir efektyvesnį atstovavimą kitų šalių rinkose, įmonė nusprendė įgyvendinti nuoseklią ilgalaikę gaminamų produktų eksporto Rytų rinkose – Rusijoje ir Baltarusijoje – rinkodaros programą. Rusijos ir Baltarusijos rinkos – didelių galimybių rinkos, į kurias pretenduoti gali tik tos įmonės, kurios turi tinkamą produktą ir gali garantuoti gerą produkto kokybę bei savalaikį pristatymą, tačiau, kad jiepasiektų Rusijos ir Baltarusijos vartotojus, reikalingas medicininių gaminių registravimas (sertifikavimas).

Šio projekto metu sertifikuotos (atlikta privalomoji registracija) aštuonios medicininės paskirties ortopedinių gaminių grupės ir jas pristatytos, dalyvaujant stambiausioje specializuotoje tarptautinėje parodoje Rusijoje „ZDRAVOOKHRANENIE 2013“

AB "Ortopedijos technika" gaminių pardavimų plėtra naujose rinkose

2012 06 01 – 2013 05 31

Siekiant užtikrinti platesnį ir efektyvesnį atstovavimą kitų šalių rinkose, įmonė nusprendė įgyvendinti nuoseklią ilgalaikę gaminamų produktų eksporto į Rusiją rinkodaros programą. Rusijos rinka – didelių galimybių rinka, į kurią pretenduoti gali tik tos įmonės, kurios turi tinkamą produktą ir gali garantuoti gerą produkto kokybę bei savalaikį pristatymą. Tačiau kad jie pasiektų Rusijos vartotojus, reikalingas gaminių registravimas (sertifikavimas). Šio projekto metu sertifikuotos (atlikta privalomoji registracija) septynios medicininės paskirties ortopedinių gaminių grupės ir jos pristatytos, dalyvaujant stambiausioje specializuotoje tarptautinėje parodoje Rusijoje „ZDRAVOOKHRANENIE 2012“.

AB "Ortopedijos technika" antrinių ambulatorinių ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra, kokybės ir prieinamumo gerinimas"

2010 10 20 – 2011 11 31

Įgyvendinant projektą, atliktas poliklinikos remontas, pakeitęs jos patalpų vaizdą, atnaujinta dienos chirurgijos bei poliklinikos medicinos įranga, išleista su teikiamomis paslaugomis supažindinanti informacinė medžiaga.

Projekto dėka teikiamos kokybiškesnės, modernesnės ir labiau prieinamos ultragarsinių ir radiologinių tyrimų paslaugos bei dienos chirurgijos operacijos. Dėl modernios įrangos atliekami diagnostiniai tyrimai ir operacijos tapo tikslesnės, kas leidžia išvengti komplikacijų, pacientai sparčiau gyja po traumos ar ligos. Visa tai lemia geresnę pacientų sveikatą. Be to, suremontavus patalpas, pagerėjo paslaugų teikimo sąlygos bei įmonės darbuotojų darbo sąlygos. Visa tai kelia didesnį pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis bei pasitikėjimą įmone, pagerėjo įmonės įvaizdis, kas pritraukia naujų pacientų bei specialistų.

AB "Ortopedijos technika" veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą Vakarų rinkose"

2010 02 01 – 2012 11 30

Vienas iš AB „Ortopedijos technika“ strateginių tikslų – gaminamos produkcijos eksporto didinimas, nuolat ieškant naujų rinkų gaminamai produkcijai realizuoti bei plečiant paslaugų, teikiamų jau esamiems klientams, spektrą. Kadangi ortopedinė avalynė sudaro didžiąją eksporto dalį, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas ortopedinės avalynės eksporto skatinimui. Įmonė nuolat pateikia rinkai naujus ortopedinės avalynės gaminius ir investuoja į mokslinių tyrimų plėtrą. Iki tol ortopedinė avalynė daugeliui klientų buvo gaminama pagal užsienio klientų atsiųstus kurpalius, o AB „Ortopedijos technika“ siekė pereiti prie pažangesnių eksporto didinimo metodų. T. y., įgyvendinus projektą, visos operacijos susietos ir pradėta gaminti kurpalius, įdėklus bei testinį apavą (bandomuosius pavyzdžius) Lietuvoje pagal iš užsienio atsiųstus paciento duomenis. Ši naujovė ortopedinės avalynės eksporto srityje atverė įmonei naujas galimybes.

Ortopedijos gaminių eksporto didinimas

2009 10 26 – 2010 10 25

Vienas iš AB „Ortopedijos technika“ strateginių tikslų – gaminamos produkcijos eksporto didinimas, naujų rinkų gaminamai produkcijai paieška bei siekti laiku patenkinti poreikius naujiems ortopediniams gaminiams. Įmonė nuolat pateikia rinkai naujus gaminius ir investuoja į mokslinių tyrimų plėtrą. Įgyvendinant projektą, atlikti Vokietijos, Austrijos, Suomijos, Švedijos ir Anglijos rinkų tyrimai, parengta naujų produktų eksporto rinkodaros programa, dalyvauta tarptautinėje parodoje “ORTHOPAEDIE+REHA-TECHNIK’2010”, parengta ir išleista informacinė medžiaga užsienio kalba.

Megztų ortopedinių įtvarų kūrimas

2009 02 01 – 2011 01 31

Įgyvendinant projektą „Megztų ortopedinių įtvarų kūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT“, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, AB „Ortopedijos technika“ sukurta 13 megztų ortopedinių įtvarų prototipų.

Tai buvo pirmieji Lietuvoje megzti įtvarai, pranašesni už ligi tol gamintus įtvarus tuo, kad yra laidūs orui, t.y., „kvėpuojantys“, optimaliai apspaudžiantys ir fiksuojantys, elastingi ir itin patogūs dėvėti. Šias ypatybes tyrimų metu patvirtino Lietuvos tekstilės institutas bei bandymuose dalyvavusios gydytojų bei pacientų organizacijos: Lietuvos ortopedų traumatologų draugija, Lietuvos reabilitologų asociacija, Lietuvos traumatologų ortopedų draugijos Vilniaus skyrius, Kauno krašto ortopedų traumatologų mokslinė draugija, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, Kauno apskrities moterų sveikatos draugija „Alma“, Kauno rankinio klubas „Granitas“.

Konsultuojantis su Lietuvos bei užsienio specialistais, pavyko sujungti iki šiol sunkiai suderinamus audimo ir mezgimo procesus ir išgauti unikalią įtvarų struktūrą.

2010 m. gegužės mėn. Leipcige (Vokietija) vykusioje didžiausioje tarptautinėje ortopedijos pramonės parodoje ORTHOPADIE UND REHATECHNIK-2010, kurioje dalyvavo 554 įmonės iš 45 šalių, sulaukta ypač teigiamųnaujųjų megztų gaminių funkcionalumo ir dizaino įvertinimų.

Įgyvendinant projektą, dalyvavo 35 įmonės darbuotojai.

Šiuo metu rinkai pristatomi 9 megzti – kelio, juosmens, čiurnos ir alkūnės – įtvarai.

Pradėtas megztų gaminių eksportas. Šie ortopediniai produktai atverė įmonei naujas galimybes.

Leonardo da Vinci inovacijų perdavimas pagal programą „Mokymasis visą gyvenimą"

2007 10 24 – 2009 10 23

Įgyvendinant projekto tikslą – perimti Vokietijos patirtį ir sukurti „mokymosi užduočių sistemą“ Vokietijos, Lietuvos, Vengrijos ir Didžiosios Britanijos įmonėse (šios sistemos įdiegimas efektyvina įmonės gamybos procesus) – Lietuvoje mokymosi užduočių sistema buvo kuriama ir įgyvendinama AB „Ortopedijos technika“. Bendrovės ekspertai kartu su Vytauto Didžiojo universitetu parengė metodinę medžiagą ir kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais atlieka projekto tikslų ir rezultatų viešinimo ir sklaidos veiklas. Medžiagą mokymosi vadovėliui ruošė VGTU biomechanikos katedros ekspertai. Projekto koordinatorius – „GALA“ e.V. (Vokietija) koordinavo „mokymosi užduočių sistemos“ kūrimo procesą.

AB “Ortopedijos technika” darbuotojų gebėjimų vystymas

2006 03 06 – 2008 01 31

ES finansinė parama per dvejus metus leido įgyvendinti užsibrėžtą darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą. Praktinių seminarų metu pasisemta patirtis iš Vakarų šalių specialistų padėjo patobulinti bendrąsias ir profesines žinias (120 darbuotojų), kurios ypač naudingos, diegiant naujas technologijas bei plečiant veiklos sritis.
Įgyvendinant projektą, sukurta 12 naujų darbo vietų.

Development and Demonstration of a Carbon Nanotube Actuator for Use in Medical (Tarptautinis projektas pagal FP6 programą)

2004 09 15 – 2008 09 14

Projekto esmė: iš nanometrais (10-9) matuojamų skaidulų pagaminti pluoštą, kurį būtų galima pritaikyti medicinoje ir konkrečiai – protezavimui. Skaidulas kūrė viena iš projekte dalyvaujančių firmų, projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo tiriamos ir jų fizikinės / cheminės savybės.
Įmonė į projekto įgyvendinimui sudarytą konsorciumą buvo pakviesta tam, kad įvertintų pagamintos medžiagos iš nanovamzdelių tinkamumą medicinos prietaisų gamybai ir pateiktų savo siūlymus dėl jų panaudojimo.

Protezavimo / ortezavimo srities specialistų rengimo modernizavimo kryptys, orientuojantis į ISPO standartus

2005 07 01 – 2006 06 30

Įmonė dalyvavo kaip partneris ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondo remiamame mobilumo projekte, t.y. darbuotojų stažuotės užsienyje (Vokietijoje, Škotijoje ir Norvegijoje). Kartu su partneriais įmonė buvo atsakinga už stažuočių organizavimą ir koordinavimą. Pagrindinis projekto rezultatas – iš užsienio partnerių gautą patirtį perkelti į rekomendacijas, kaip tobulinti specialistų rengimo ir jų kvalifikavimo sistemas bei apibrėžti ortopedijos srities vystymo kryptis Lietuvoje. Bendras dalyvių skaičius – 13, bendra vizitų trukmė – 17 savaičių.

 

Pėdos įtvarų iš daugiasluoksnių mikroakytų plastikų sistemų kūrimas ir savybių vertinimas

2017-2018 m. įgyvendintas projektas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo priemonę „Inovacinių čekiai“, kurio metu, pasitelkus KTU specialistus, atliktas mokslinis tyrimas „Pėdos įtvarų iš daugiasluoksnių mikroakytų plastikų sistemų kūrimas ir savybių vertinimas“.

Didėjant žmonių sąmoningumui, jų rūpinimuisi savo sveikata ir augant judėjimo poreikiui, žmonės nevengia kreiptis į gydymo įstaigas dėl pėdų negalavimų ir taip nustatoma vis daugiau pėdų deformacijų. Tad ortopedijos techninių priemonių poreikis auga, taip pat didėja ir klientų reikalavimai bei lūkesčiai dėl pėdos įtvarų komfortiškumo, patvarumo, pritaikomumo į dėvimą avalynę. Todėl yra svarbu ieškoti galimybių didinti šių priemonių ilgaamžiškumą bei gerinti jų kokybę, plėsti pasirinkimo galimybes. Šio projekto tikslas buvo sukurti naujus, ilgaamžius pėdos įtvarus iš daugiasluoksnių mikroakytų plastikų sistemų, koreguojančius žmogaus laikyseną bei tolygiai paskirstančius pėdoms tenkantį krūvį. Projekto metu ištirtos naujų ir šiuo metu pėdos įtvarų gamybai naudojamų mikroakytų plastikų savybės, sukurtos ir ištirtos daugiasluoksnės mikroakytų plastikų sistemos, pagaminti koreguojančių pėdos įtvarų prototipai ir ištirta jų krūvio paskirstymo geba bei ilgaamžiškumas realių apkrovų sąlygomis. Atlikti tyrimai leido padidinti pėdos įtvarų komforto lygį, pagerinti jų patikimumą bei užtikrinti ilgesnį kokybiško tarnavimo vartotojui laiką.

Termoreguliuojančiomis savybėmis pasižyminčių ortopedinių gaminių kūrimas ir tyrimas

2018 m. įgyvendintas projektas pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo priemonę „Inovacinių čekiai“, kurio metu FTMC Tekstilės institute atlikti eksperimentinės plėtros darbai, siekiant sukurti ir ištirti termoreguliuojančiomis savybėmis pasižyminčius ortopedinius gaminius.
Projekto tikslas – sukurti, ištirti ir įdiegti į gamybą funkcines, t.y., geromis termoreguliavimo, fazės keitimo ypatybėmis pasižyminčias medžiagas, skirtas ortopedinių įtvarų vidinėms detalėms. Buvo įvertintas šių medžiagų efektyvumas. Šios termoreguliuojančios medžiagos pritaikytos įtvarų gamyboje, tokiu būdu užtikrinant potrauminį bei reabilitacinį asmenų komfortiškumą ir saugumą aktyviai judant. Taip pat atliktas kompleksinis skirtingų mezgimo struktūrų savybių įvertinimas, nustatant jų vandens garų pralaidumą, laidumą orui bei drėgmės transportavimo savybes, kas lemia gaminio dėvėjimo patrauklumą vartotojui.
Patogus įtvaras su tinkamomis funkcinėmis savybėmis gerina ne tik žmonių savijautą, bet ir psichologinę būseną, padeda žmonėms daugiau judėti. O juk judėjimas – sveikata!

„Kompetencijų vaučeris

2018 m. įgyvendintas ir šiuo metu tęsiamas dar vieno projekto įgyvendinimas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“, kurie skirti bendrovės darbuotojų mokymuisi.

Bendri projektai su klasterių nariais

AB „Ortopedijos technika“ priklauso sveikatos technologijų klasteriui „iVita“ bei sveikatos priežiūros klasteriui „LTHealth“. Bendradarbiaujant su kitais klasterių nariais, įgyvendinami įvairūs projektai, dalinai finansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų.
Šiuo metu bendrovėje vykdomas pameistrystės projektas „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, kurio metu apmokomi gamybos meistrai ir darbuotojai bei inžinieriai technologai.