Kompensuojami gaminiai

Pagrindiniai ortopedinių gaminių kompensavimo principai

AB „Ortopedijos technika“ yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau OTP).

AB „Ortopedijos technika“ gaminių kataloge pateikiami apdraustiesiems kompensuojami gaminiai su techniniais aprašymais, skyrimo diagnozėmis ir kompensavimo laikotarpiu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog kataloge pateikti ir nekompensuojami gaminiai, neįtraukti į kompensuojamų OTP sąrašus. Jie išskirti raudonai ir pažymėti kaip nekompensuojami gaminiai.

Kompensuojami gaminiai
katalogo nuotrauka
žiūrėti
atsisiųsti

Dėl gaminių užsakymo prašome kreiptis į AB „Ortopedijos technika“ Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Ukmergėje.

Mūsų įmonės ortopedai – technikai aptarnauja pacientus ir daugumoje Lietuvos gydymo įstaigų.

Kompensuojamosios OTP gali būti skiriamos šiais atvejais:

 • kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;
 • kai apdraustasis konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje;
 • kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kompensuojamąsias OTP apdraustajam gali skirti šie gydytojai specialistai:

 • gydytojas ortopedas traumatologas,
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
 • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas,
 • gydytojas neurologas / vaikų neurologas,
 • gydytojas reumatologas,
 • gydytojas neurochirurgas,
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

OTP skiriantis gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) nurodo:

 • gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą;
 • kompensuojamą OTP (OTP tipų grupę), skiriamą apdraustajam pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas, ir pagal užsakymą gaminamos OTP charakteristiką;
 • apdraustojo vardą ir pavardę.

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.

OTP diagnozės yra priskirtos vienam iš trijų kompensuojamųjų gaminių sąrašų.

OTP išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, atsižvelgiant į du aspektus:

 • kuriame sąraše yra gydytojo nurodyta diagnozė, pagal kurią skiriama OTP,
 • kuriai draustumo grupei priklauso pacientas:
I sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas II sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas III sąrašo ortopedijos techninių priemonių kompensavimas
100 % – visiems apdraustiesiems. 100 % – I gr. (0-25 procentų darbingumo) neįgaliesiems, neįgaliems vaikams iki 18 m. ir asmenims, gaunantiems soc.pašalpą;

80 % – vaikams iki 18 m.;

II gr. (30-55 procentų darbingumo) neįgaliesiems, asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius;

kitiems apdraustiesiems.

 

100 % – I gr. neįgaliesiems, neįgaliems vaikams iki 18 m. ir asmenims, gaunantiems soc.pašalpą;

95 % – vaikams iki 18 m.;

80 % – II gr. (30-55 procentų darbingumo) Neįgaliesiems ir asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius;

50 % – kitiems apdraustiesiems.

 

Kompensuojamos OTP skiriamos, vadovaujantis šiuo metu galiojančia Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka, patvirtinta 2015 liepos 24 d. SAM įsakymu Nr. V-884.

Kompensavimo periodiškumas

Viršutinių galūnių įtvarinės sistemos kas 2 metus
Apatinių galūnių įtvarinės sistemos (išskyrus pėdos įtvarus) kas 2 metus
Stuburo įtvarinės sistemos Kas 2 metus
Pėdos įtvarai Kasmet
Krūtų protezai Kasmet
Pirminiai galūnių protezai Vieną kartą
Rankų protezinės sistemos Kas 3 metus
Kojų protezinės sistemos, priklausomai nuo mobilumo lygio Kas 3-5 metus

Išsamesnė informacija