Kompensuojami gaminiai

Pagrindiniai ortopedinių gaminių kompensavimo principai

AB „Ortopedijos technika“ yra sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl apdraustųjų aprūpinimo kompensuojamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau OTP).

AB „Ortopedijos technika“ gaminių kataloge pateikiami apdraustiesiems kompensuojami gaminiai su techniniais aprašymais, skyrimo diagnozėmis ir kompensavimo laikotarpiu. Prašome atkreipti dėmesį į tai, jog kataloge pateikti ir nekompensuojami gaminiai, neįtraukti į kompensuojamų OTP sąrašus. Jie išskirti raudonai ir pažymėti kaip nekompensuojami gaminiai.

Taip pat, pacientų patogumui, prisegame leidinį, kurį parengė Lietuvos Neįgaliųjų draugija, įgyvendinant projektą ,,Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas”, finansuojamą LR SADM lėšomis; jame rasite informaciją apie galūnių protezų išdavimo ir kompensavimo tvarką.

Įtvarai / Batų įdėklai / Protezai
katalogo nuotrauka
Žiūrėti
Atsisiųsti
Ortopedinė avalynė 2024
katalogo nuotrauka
Žiūrėti
Atsisiųsti
Moterims po krūtų operacijų
katalogo nuotrauka
Žiūrėti
Atsisiųsti
Galūnių protezai*
katalogo nuotrauka
Žiūrėti
Atsisiųsti

*Leidinys parengtas, įgyvendinant projektą ,,Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas”, finansuojama LR SADM lėšomis.

Dėl gaminių užsakymo prašome kreiptis į AB „Ortopedijos technika“ Kaune:

Dėl informacijos kreiptis Ortopedai – technologai
Įtvarai (rankų/kojų/krūtinės-juosmens ir kt.) Danutė Mockuvienė Alina Jarulienė
Karolina Marčiulionytė
Evaldas Leonavičius
Audrius Juozapaitis
Artūras Rymonis
Krūtų protezai (liemenėlės/maudymosi kostiumėliai) Karolina Marčiulionytė Alina Jarulienė
Protezai (rankų/kojų) Svetlana Juočepienė Artūras Didžiariekis
Alina Jarulienė Genadijus Skromovas
Otas Eiva
Gintaras Zenkovas
Artūras Rymonis
Igoris Baranovas
Ortopedinė avalynė Giedrė Gudomskienė Giedrė Gudomskienė

Dėl gaminių užsakymo prašome kreiptis į AB „Ortopedijos technika“ Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Ukmergėje.

Mūsų įmonės ortopedai – technologai aptarnauja pacientus ir daugumoje Lietuvos gydymo įstaigų.

Kompensuojamosios OTP gali būti skiriamos šiais atvejais:

 • kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;
 • kai apdraustasis konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje;
 • kai apdraustasis konsultuojamas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Kompensuojamąsias OTP apdraustajam gali skirti šie gydytojai specialistai:

  • gydytojas ortopedas traumatologas,
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
  • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas,
  • gydytojas neurologas / vaikų neurologas,
  • gydytojas reumatologas,
  • gydytojas neurochirurgas,
  • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.


OTP skiriantis gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) nurodo:

 • apdraustojo vardą ir pavardę;
 • gydymo įstaigos, kurioje dirba, pavadinimą;
 • TLK-10-AM ir diagnozę;
 • kompensuojamos OTP (ortopedinės techninės priemonės) tipą. Jei skiriama individualiai gaminama OTP, nurodyti ir charakteristiką.

Medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a) galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo išdavimo dienos.

OTP išlaidos iš PSDF biudžeto yra kompensuojamos apdraustiesiems, priklausomai kuriai draustumo grupei priklauso pacientas:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 • vaikams;
 • valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

 • iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;
 • kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones gali skirti tik gydytojai, dirbantys ASP įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo iš PSDF biudžeto.

Kompensuojamos OTP skiriamos, vadovaujantis šiuo metu galiojančia Sveikatos apsaugos ministerijos tvarka, patvirtinta 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. V-1343 redakcija).

Kompensavimo periodiškumas

Galūnių protezų Rankų – kas 3 metus, kojų – kas 3-4 metus
Krūtų protezų Kasmet
Pagal užsakymą individualiai gaminamų įtvarų Kas 2 metus / vaikams kasmet
Pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų* / ** / *** / **** Kasmet / vaikams kas pusę metų
Pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės* / ** / *** / **** Kasmet / vaikams kas pusę metų
Serijiniu būdu gaminamų įtvarų Kas 2 metus / vaikams kasmet

* suaugusiųjų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – ne dažniau nei kas pusmetį. Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros (antroji pora skiriama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pirmosios poros išdavimo dienos), o antraisiais metais – viena ortopedinės avalynės pora (ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo antrosios ortopedinės avalynės poros išdavimo šiam apdraustajam dienos);

** vaikų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas pusmetį;

*** batų įdėklai – ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu – ne dažniau nei kas pusmetį;

**** vienu metu gali būti skiriama arba ortopedinė avalynė, arba batų įdėklai (batų įdėklai gali būti skiriami, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtos ortopedinės avalynės užsakymo; ortopedinė avalynė gali būti skiriama, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtų batų įdėklų užsakymo).

Išsamesnė informacija