Kokybės politika

Tikslas

Tenkinant vartotojų reikalavimus, siekti aukščiausio gaminių bei pacientų aptarnavimo kokybės lygio, optimalių gydymo rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius, išsaugant informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, ir būti geriausiai vertinamu, patikimiausiu ortopedijos techninių priemonių gamintoju, pardavėju bei medicinos paslaugų teikėju Lietuvoje, plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalimis.

 

 

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • nuolat gerinti bendrovės integruotos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN 15224:2017 standartų reikalavimus, rezultatyvumą;
 • mažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį, maksimaliai panaudojant saulės elektrinių generuojamą elektros energiją;
 • didinti bendrovės konkurencingumą, keliant darbo našumą, mažinant gaminamos produkcijos defektų skaičių ir gerinant paslaugų bei gaminių kokybę;
 • laiku, kokybiškai ir lanksčiai vykdyti užsakymus, išlaikant patrauklaus partnerio poziciją;
 • efektyviai valdyti prekių ir paslaugų asortimentą, priimant racionalius asortimento politikos sprendinius;
 • stiprinti turimo mažmenos prekybos tinklo „Sveikatinė“ žinomumą Lietuvoje;
 • pasitelkiant geriausius specialistus, plėsti medicininių paslaugų kiekį;
 • nuolat kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, didinti darbuotojų kompetenciją ir išlaikyti darbuotojus motyvuotais;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų ir savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • gerinti bendrosios ir klinikinės rizikos valdymą, įskaitant darbuotojų, pacientų ir klientų bei asmens duomenų saugumą.

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • vykdyti veiklą ir paskirstyti investicijas, orientuojantis ne tik į pajamų ir pelno maksimizavimą ir teikiamų paslaugų asortimento plėtrą, bet ir į bendrovės tobulinimą darbuotojų, įrengimų, gaminių bei paslaugų lygmenyse;
 • sudaryti saugias ir patrauklias darbo sąlygas darbuotojams bei tinkamai juos motyvuoti;
 • sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kad jų žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius, atsižvelgiant į bendrovės etines vertybes;
 • kasmet peržiūrėti integruotą politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

AB ,,Ortopedijos technika“ – nuo 1945 m. veikianti ortopedijos techninių priemonių gamintoja, teikianti specialistų konsultacijas, reabilitacinio bei sveikatos grąžinamojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugas, atliekanti tyrimus, siūlanti įvairias modernias ortopedijos technines priemones, esant susirgimams bei jų profilaktikai.

 

Generalinis direktorius Rokas Skrupskas

2023-05-18