Kokybės politika

Tikslas

Tenkinant vartotojo reikalavimus, siekti aukščiausio gaminių bei pacientų aptarnavimo kokybės lygio, optimalių gydymo rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius, išsaugant informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

Išlaikyti lyderio poziciją tarp ortopedijos techninių priemonių gamintojų Lietuvos rinkoje, plėsti bendradarbiavimą su užsienio šalimis.

 

TIKSLAS

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • nuolat gerinti organizacijos integruotos vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN 15224:2012 standartų reikalavimus, rezultatyvumą;
 • didinti organizacijos konkurencingumą, keliant darbo našumą;
 • mažinti gaminamos produkcijos defektų skaičių ir gerinti paslaugų kokybę;
 • plėsti gaminamos produkcijos asortimentą, kuriant bei tobulinant gaminius;
 • nustatyti esamus pacientų poreikius, prognozuoti būsimus ir juos tenkinti;
 • laiku ir kokybiškai vykdyti užsakymus, išlaikant patrauklaus partnerio poziciją;
 • nuolat kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, didinti darbuotojų kompetenciją;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų ir savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • siekti, kad integruota politika apimtų klinikinių procesų ir klinikinės rizikos valdymą, įskaitant paciento saugumą.

 

Bendrovės vadovybė įsipareigoja:

 • taikyti pažangiausias technologijas ortopedijos priemonių gamyboje ir pacientų reabilitacijos procesuose, tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • sudaryti saugias darbo sąlygas darbuotojams;
 • sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kad jų žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius, atsižvelgiant į organizacijos etines vertybes;
 • nuolat gerinti integruotą vadybos sistemą;
 • kasmet peržiūrėti integruotą politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.