Slapukų politika

AB „ORTOPEDIJOS TECHNIKA“

SLAPUKŲ POLITIKA

 

Ši slapukų politika nustato, kokius duomenis tvarkome interneto svetainėse https://www.ortopedija.lt/, www.sveikatine.lt bei www.gijosklinikos.lt priemonėmis (toliau – Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir kaip juos naudojame toliau, kokios duomenų subjektų teisės dėl šių duomenų tvarkymo.

Interneto svetainė priklauso AB “Ortopedijos technika”, juridinio asmens kodas 132150379, adresas Partizanų g. 17, 49476 Kaunas  (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas).

Kokią informaciją mes renkame?

Interneto svetainės priemonėmis Bendrovė renka tokius asmens duomenis: informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus bei naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą.

Kas yra slapukas?

Slapukas – tai paprasta tekstinės informacijos rinkmena, kurią jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų lankomos svetainės serveris. Slapuko turinį galės gauti ar nuskaityti tik tas konkretus serveris.

Kiekvienas slapukas jūsų naršyklei yra skirtingas. Slapuke įprastai nurodoma tam tikra anoniminė informacija, pvz., unikalus identifikatorius, svetainės pavadinimas ir kai kurie skaičiai. Slapukai padeda svetainei įsiminti tokius dalykus kaip jūsų nuostatos.

Kokius slapukus naudojame?

Mes naudojame slapukus kaip priemonę svetainės veiklos tobulinimui. Tokiu būdu galime jums pasiūlyti geresnes naršymo galimybes bei suteikti lengvesnį priėjimą prie tam tikro turinio informacijos. Naudojame žemiau apibūdinamus skirtingų tipų slapukus:

  • Analizei: kai kuriuos slapukus naudojame rinkti anonimišką informaciją, kuri mums padėtų geriau suprasti jūsų poreikius ir padėtų užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą. Vieni slapukai dings iš naršyklės nustatymų nutraukus sesiją tinklapyje, kiti pasiliks naršyklės nustatymuose. Kai kurie mūsų slapukai gali rinkti ir saugoti informaciją, tokią, kaip geografinė padėtis, įrenginys, kuriuo naudojatės, operacinės sistemos ar naršyklė.
  • Prisijungimui: nuolatiniai slapukai yra saugomi jūsų kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai padeda mums atpažinti jus kaip unikalų vartotoją grįžus, atsiminti jūsų pasirinkimus ar suteiktas paslaugas, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo.

Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?

Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Sužinoti daugiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie šiame tinklapyje įdiegtus ir naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti).

Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?

Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį – jeigu minėtos informavimo eilutės viršuje pasirinksite „NESUTINKU“ arba neatliksite jokio pasirinkimo ir naršysite tinklapyje toliau, į Jūsų galinį įrenginį bus įrašomi tik tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui.

Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti?

Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Options“ (Nustatymai), vėliau puslapio dešinėje spausti „Privacy & Security“ (Privatumas ir sauga), tuomet „History“ (Istorija) skyriuje spausti „Remove individual cookies“ (Pašalinti atskirus slapukus). Tuomet, norint ištrinti visus slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir spausti „Remove Selected“ (Ištrinti pažymėtą). Konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą naršyklę.

Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

Kokio tipo slapukai naudojami?

Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, arba „trečiosios šalies slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.

Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos Naudojami duomenys Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
IDE Google Ads statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai
1P_JAR Google Ads statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Data Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 mėnuo
_gid Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką) Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
_ga Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
wplc_chat_status

wplc_cid

Naudojamas pokalbio funkcionalumui svetainėje Apsilankius interneto svetainėje 1 diena, iki sesijos pabaigos
wplc_email

wplc_name

CONSENT Slapukų sutikimas Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 19 metų
NID „Google Analytics“ svetainės nustatymų informacijos kaupimas Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai
FR Facebook apsilankymo statistikai rinkti Unikalus ID numeris Pirmo įėjimo į puslapį metu 3 mėnesiai

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų sutikimai ir teisės

Naudodamiesi mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Slapukų politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Slapukų politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.

Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Slapukų politikos sąlygų.

Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.

Slapukų politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Slapukų politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Slapukų politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Slapukų politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Slapukų politikos versija.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Slapukų politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

Adresas: Partizanų g. 17, 49476 Kaunas

Telefonas: 8 37 313303

El. paštas: info@ortopedija.lt

Paskutinis Slapukų politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2019 m. spalio 10 d.